کد کالا :
450
دمپر مخصوص اپسون DX5 #11

 دارای 1ورودی و 1 خروجی میباشد.
 دارای فیلتر داخلی میباشد.

دستگاه چاپ بنر ،قطعات دستگاه چاپ بنر ،دستگاه بنر