از این که شما را در صفحه انتقادات و پیشنهادات مشتری می بینیم بسیار خرسندیم. مدیریت شرکت سیمای شهر بر این باور است که انتقادات و شکایات مشتری می تواند به توسعه و پیشرفت کمک کند.

از شما خواهشمندیم که بسیار صریح و راحت، انتقادات و شکایت خود را برای ما ارسال کنید.

این فرم به مدیریت شرکت سیمای شهر ارسال می گردد.

* ضروری
* تلفن همراه :
* آدرس ایمیل :
* متن انتقاد یا پیشنهاد :
 

دستگاه چاپ بنر ،قطعات دستگاه چاپ بنر ،دستگاه بنر